Poštanske usluge - nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Poštanske usluge.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu poštanskih usluga.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti ovdje.

Pisane vijesti