Sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Slika /slike/Nabavne kategorije/Motorna vozila.jpg
Temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), članka 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16) i Odluke o nabavnim kategorijama (Narodne novine, broj 64/16), Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, kao Naručitelj, priprema provedbu postupka javne nabave – motorna vozila putem financijskog leasinga.

Korisnici su središnja tijela državne uprave (obveznici središnje javne nabave).
 
Sukladno članku 9. stavak 5. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na sastanak koji će se održati 23. svibnja 2018. godine, u 14:00 sati u dvorani za sastanke Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, ulica Ivana Lučića 8/II, Zagreb.
 
Molimo gospodarske subjekte da dolazak svojih predstavnika i sudjelovanje najave najkasnije do 22. svibnja 2018. godine na adresu e-pošte info@sredisnjanabava.hr ili telefaksom na broj: 01/4599-844.
 
Molimo prijaviti jednog predstavnika (navesti njegovo ime i prezime, funkciju, telefonski broj i adresu e-pošte).

Ujedno skrećemo pažnju kako su Nacrt dokumentacije o nabavi i svi popratni dokumenti vezani uz pripremu predmetnog postupka objavljeni na EOJN RH na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te Vam prilažemo link na navedeno https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda. 


Pisane vijesti