Toneri i tinte - Nacrt dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Uredski materijal.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu tonera i tinti.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje

Pisane vijesti