Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - gorivo

Državni ured za središnju javnu nabavu priprema i provodi postupak javne nabave goriva te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije koje će se održati u četvrtak, 15. rujna 2016. godine u 13:00 sati u prostorijama Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Temeljem članka 8. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 3/2015), članka 26. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13) i Odluke o nabavnim kategorijama (»Narodne novine«, broj 64/2016), Državni ured za središnju javnu nabavu kao naručitelj (u daljnjem tekstu: naručitelj) priprema provedbu postupka javne nabave goriva za obveznike središnje javne nabave (u daljnjem tekstu: korisnici) iz članka 12.  stavka 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu i za ostale javne naručitelje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 23. lipnja 2016. godine.

Temeljem članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -Odluka Ustavnog suda RH) naručitelj poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije koje će se održati u četvrtak, 15. rujna 2016. godine u 13:00 u prostorijama Državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Dežmana 6/II, s prethodnom najavom sudionika najkasnije do 14. rujna na adresu e-pošte info@sredisnjanabava.hr.

Tehničke konzultacije se održavaju u svrhu pripreme novog postupka javne nabave, s naglaskom na elemente od značaja za kvalitetnu pripremu i provedbu ovog postupka nabave.


Pisane vijesti