Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - računala i računalna oprema

Državni ured za središnju javnu nabavu priprema i provodi postupak javne nabave računala i računalne opreme te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije koje će se održati u četvrtak, 15. rujna 2016. godine u 10:00 sati u prostorijama Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – računala i računalna oprema

Temeljem članka 8. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu („Narodne novine“, broj 3/2015), članka 26. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13) i Odluke o nabavnim kategorijama („Narodne novine“, broj 64/2016), Državni ured za središnju javnu nabavu kao naručitelj (u daljnjem tekstu: naručitelj) priprema i provodi postupak javne nabave računala i računalne opreme za obveznike središnje javne nabave (u daljnjem tekstu:  korisnici) iz članka 12.  stavka 1.  Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu. 
    
Temeljem članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -Odluka Ustavnog suda RH) naručitelj će održati tehničke konzultacije sa svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u četvrtak 15. rujna 2016. godine u 10 sati.                             

Kao prilog ovog poziva na savjetovanje nalaze se Nacrt / prijedlog općih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje u tablici 1., te Opis i namjena opreme koja će se nabavlja u tablici 2.
 
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da naručitelju dostave svoje primjedbe i upite, te prijedloge modela opreme temeljem opisa iz Tablice 2. s pripadajućom tehničkom specifikacijom, na adresu elektroničke pošte racunala@sredisnjanabava.hr.
 
Molimo Vas da obavezno najavite svoj dolazak na savjetovanje do utorka 13. rujna 2016. do 12,00 sati, a radi osiguranja odgovarajućih uvjeta za održavanje sastanka, na adresu elektroničke pošte racunala@sredisnjanabava.hr.
 

Pisane vijesti