Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - zrakoplovne karte i hotelski smještaj u službene svrhe

Nastavno na održane tehničke konzultacije pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u svrhu pripreme postupka dostave odgovor na anketni upitnik iz priloga najkasnije do srijede, 7. rujna 2016. godine, do 12:00 sati

Temeljem članka 8. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 3/2015), članka 26. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13) i Odluke o nabavnim kategorijama (»Narodne novine«, broj 64/2016), Državni ured za središnju javnu nabavu kao naručitelj (u daljnjem tekstu: naručitelj) priprema i provodi postupak javne nabave usluga javne nabave zrakoplovnih karata i hotelskog smještaja u službene svrhe za obveznike središnje javne nabave (u daljnjem tekstu: korisnici) iz članka 12.  stavka 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Temeljem članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -Odluka Ustavnog suda RH) naručitelj je održao tehničke konzultacije sa svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.
 
Kao nastavak tehničkih konzultacija, pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da naručitelju povratno dostave odgovor na anketni upitnik iz priloga u svrhu pripreme postupka, najkasnije do srijede, 7. rujna 2016. godine, do 12,00 sati, na adresu e-pošte aviokarte@sredisnjanabava.hr, s naznakom „Anketni upitnik – zrakoplovne karte i hotelski smještaj“ i navođenjem podataka o gospodarskom subjektu.
 
Ankentni upitinik se može preuzeti ovdje.

Pisane vijesti