Sklopljen dodatak Okvirnom sporazumu

Slika /slike/Nabavne kategorije/Licence.jpg

Licence za korištenje softverskih proizvoda i usluga – Antivirnusne licence, obavijest korisnicima o produženju Okvirnog sporazuma

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sklopio je Okvirni sporazum za nabavu licenci za korištenje antivirusne, antispam i slične programske opreme 15. srpnja 2014. godine na razdoblje od tri godine. S obzirom na predviđeno trajanje Okvirnog sporazuma do 15. srpnja 2017. godine, Središnji državni ured je zbog potreba korisnika sklopio „Dodatak I Okvirnom sporazumu 1/2014" od 13. lipnja 2017. godine i produžio trajanje Okvirnog sporazuma za još jednu godinu, sukladno odredbi članka 3. stavka 2. Okvirnog sporazuma.

Dodatak I Okvirnom sporazumu 1/2014 može se pronaći u kategoriji Okvirni sporazumi - Licence za korištenje softverskih proizvoda

 
Iz toga razloga obavještavaju se korisnici Okvirnog sporazuma o mogućnosti sklapanja novih ugovora, nakon ponovljenog poziva za dostavu ponuda (mini nadmetanja) temeljem odredbe članka 5. Okvirnog sporazuma. Dodatno napominjemo da su korisnici prilikom poziva za dostavu ponuda, a vezano za trajanje ugovora dužni poštivati odredbu čl. 147. st. 2. Zakona o javnoj nabavi.


Pisane vijesti