Strategija i akcijski plan Državnog ureda za razdoblje od 2013. do 2015. godine

U sklopu suradnje Državnog ureda sa SIGMA-OECD-om tijekom 2012. godine Sigma je pružila podršku Državnom uredu pri izradi strategije i akcijskog plana za  razdoblje od 2013. do 2015. godine.

U sklopu suradnje Ureda sa SIGMA-OECD-om tijekom 2012. godine Sigma je pružila podršku Državnom uredu pri izradi strategije i akcijskog plana za  razdoblje od 2013. do 2015. godine. Navedena mjera jedan je od ključnih prioritetnih područja koje je Sigma navela u preporukama u svom izvještaju iz 2011. godine. Strategija je kao dokument iznimno važna u svjetlu promjena koje su se dogodile vezano za status Ureda i upravljačku strukturu kao i aktualne momente kao što su pristupanje Europskoj Uniji te gospodarsku krizu u EU i Hrvatskoj. Državni ured se trenutno suočava s teškim strateškim položajem što doprinosi potrebi za dijalogom i pokušajem da se odredi budući smjer rada Ureda. Ovaj Dokument trebao bi olakšati upravljanje i organizaciju, a s ciljem ostvarenja vizije Ureda i njegovog budućeg poslovanja.

U nastavku donosimo cjelokupan tekst Strategije sa Dodacima: Strategija Državnog ureda za središnju javnu nabavu

Pisane vijesti