Usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja - Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge osiguranja.jpg
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, vezano za pripremu provedbe postupka javne nabave usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi koja je bila objavljena na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 20. studenoga 2017. godine.

Izvješće je dostupno ovdje.

Pisane vijesti