Usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja - Nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge osiguranja.jpg

Naručitelj produžuje vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu produžuje vrijeme trajanja prethodnog savjetovanje zaključno do 27. studenoga 2017. godine uz dvije opaske:
  • priložen je troškovnik,
  • izmijenjena je točka 10. nacrta Dokumentacije o nabavi.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti ovdje.

Pisane vijesti