Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži - Izvješće u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge mobilne telefonije.jpg
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, vezano za pripremu provedbe postupka javne nabave usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi koja je bila objavljena na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 24. listopada 2017. godine.

Izvješće je dostupno ovdje.

Pisane vijesti