Međunarodna suradnja

Sastanak središnjih tijela javne nabave u Dublinu

CPB Network Meeting


Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sudjelovao je na sastanku neformlne mreže središnjih tjela javne nabave u Dublinu, Irska. Radni sastanci održani su 17. i 18. siječnja.

Prvi dan sastanka predstavnici Europske komisije prezentirali su sljdeće teme:

  • profesionalizacija javne nabave,

  • unaprijeđenje pristupa javnoj nabavi,

  • poboljšanje transparentnosti, integriteta i obrade podataka,

  • poticanje digitalne transformacije javne nabave.


Prvi dan završio je komentarom posljedica presude Europskog suda C-216/17.

Drugi dan sastanka sudionici su podijeljeni u četiri grupe koje su svaka zasebno obradile četiri područja koja je prvi dan prezentirala Europska komisija, sa naglaskom kako je koje područje rješeno u nacionalnom zakonodavstvu i praksi svakog sudionika.

OSCE radionica u Ženevi
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sudjelovao je na OSCE radionici u Ženevi u sklopu OSCE projekta "Prevention of Trafficking in Human Beings in Supply Chains through Government Practices and Measures”.

Kao rezultat projekta, a sa ciljem da pomognu državnim institucijama u izradi nacionalnih regulativa za prevenciju trgovanja ljudima posebno kroz mjere u javnoj nabavi i povećanje transparentnosti, izrađeni su:
 
TAIEX-REGIO MultyCountry Workshop on the Implementation of Contract Registers
Predstavnici Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu sudjelovali su 13. travnja 2018. godine na međunarodnoj radionici TAIEX-REGIO MultyCountry Workshop on the Implementation of Contract Registers and Use of Data in E-procurement Systems u organizaciji Europske komisije i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Cilj radionice bio je prezentiranje informatičkog rješenja za registar ugovora u Republici Hrvatskoj i njegovih funkcionalnosti, integracija sa drugim bazama podataka u javnoj nabavi te sustavom javne nabave u cjelini te razmjena iskustava u razvoju takvih sustava u drugim zemljama EU te zemljama kandidatima. U radu radionice sudjelovali su stručnjaci iz Slovenije, Portugala i Italije, a zamjenica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu je u okviru panela vezanog za Implementaciju registra ugovora prezentirala prednosti novog koncepta Registra ugovora i njegove učinke na sustav središnje javne nabave
OSCE Regional conference - Prevention of Trafficking in Human Beings in Supply Chains through Government Practices and Measures

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sudjelovao je na konferenciji u organizaciji OSCE-a u Ateni, od 30. do 31. siječnja 2019. godine.
Na konferenciji su prezentirane mjere i mehanizmi koje naručitelji u postupcima javne nabave mogu poduzeti u borbi protiv trgovanja ljudima, ropstva i dječjeg rada. Tom prilikom su iznijeta iskustva naručitelja iz više zemalja EU, SAD-a i Brazila. 

15. PRIMO forum

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sudjelovao je na 15. PRIMO forumu u organizaciji Svjetske banke i Republike Uzbekistan. Forum je održan u razdoblju od 10.-13. travnja 2019. godine u Tashkentu, u Uzbekistanu.
 
15. PRIMO forum je otvorio gosp. Krish Krishnakumar, predstavnik Svjetske banke i gosp. Odilbek Isakov, zamjenik ministra financija Republike Uzbekistan. Po otvaranju su uslijedile panel rasprave.
 
Na prvoj panel raspravi se govorilo o zakonskim i integritetnim okvirima za nabavu i upravljanje velikim i kompleksnim investicijskim projektima. Sudionici na panelu su opisali kako se provodi nabava velikih investicijskih projekata u njihovim zemljama i odgovarali su na postavljena pitanja iz publike vezana za temu panela.
 
Tema druge panel rasprave je bila kako osigurati povećanje privatnog kapitala u javnim investicijskim projektima.  Sudionici su iznosili ideje koje su provedene u njihovim zemljama da privuku investitiore.
 
Tema treće panel rasprave je bila iskorištavanje javno-privatnog partnerstva u upravljanju javnim investicijama. Predstavnici su opisivali kako je uređeno javno-privatno partnerstvo i kako se primjenjuje u njihovim zemljama te koje su pogodnosti primjene takvog partnerstva.
 
Tema četvrte panel rasprave je bila implementacija javnih investicijskih projekata: trendovi, izazovi i mogućnosti. Predstavnici su opisivali primjere iz svojih zemalja te što su izazovi u njihovom sustavu javne nabave.
 
Tema pete panel rasprave je bila renovacija upravljanja ugovorima za osiguravanje efikasnosti u sustavu javne nabave: uporaba tehnologije, rješavanje razmjerica i sprječavanje ponovnog pregovaranja. Predstavnici su opisivali specifične primjere u svojim državama kako su pristupili rješavanju izazova vezanih za razmjerice u izvršavanju ugovora i ponovnog pregovaranja.
 
Tema šeste panel rasprave je bila korištenje analize podataka iz nabave za donošenje strateških odluka u javnim investicijskim projektima. Prezentirane su važnosti prikupljanja podataka u sustavu javne nabave te mogućnosti koje donosi analiza takvih podataka u kontekstu sprječavanja korupcije u javnoj nabavi. Ukrajna je predstavila svoj sustav u kojem su povezali razne registre I dobili mogućnost uvida na jednom mjestu u sve gospodarske subjekte u zemlji, njihove općenite podatke, financijske podatke, statističke podatke koliko sudjeluju u postupcima javne nabave, koliko ugovora im je dodijeljeno u javnoj nabavi, itd.
 
Tema sedme panel rasprave je dobra nabava je kritična u dobivanju vrijednosti-za-novac u javnim investicijskim projektima. Predstavnici su naveli uvjete potrebne za ostvarivanje vrijednosti za novac i prezentirali primjere iz svojih zemalja gdje je ostvarena vrijednost za novac.
 
U završnom govoru gosp. Krish Krishnakumar je naveo ključne točke koje su izrečene tijekom svih panela. Zahvalio se svim sudionicima foruma i svim panelistima. Azerbajdžan je izabran za zemlju domaćina održavanja PRIMO foruma 2021. godine. Najavljen je sljedeći PRIMO forum koji će se održavati u Beogradu, Srbija.
 
Zamjenik ministra financija Republike Uzbekistan Odilbek Isakov se zahvalio svim sudionicima foruma te ponovno istaknuo važnost održavanja ovakvih foruma za širenje znanja, poznanstava i dijeljenje novih ideja između zemalja sudionicima.