Međunarodna suradnja

OSCE radionica u Ženevi
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sudjelovao je na OSCE radionici u Ženevi u sklopu OSCE projekta "Prevention of Trafficking in Human Beings in Supply Chains through Government Practices and Measures”.

Kao rezultat projekta, a sa ciljem da pomognu državnim institucijama u izradi nacionalnih regulativa za prevenciju trgovanja ljudima posebno kroz mjere u javnoj nabavi i povećanje transparentnosti, izrađeni su:
 
TAIEX-REGIO MultyCountry Workshop on the Implementation of Contract Registers
Predstavnici Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu sudjelovali su 13. travnja 2018. godine na međunarodnoj radionici TAIEX-REGIO MultyCountry Workshop on the Implementation of Contract Registers and Use of Data in E-procurement Systems u organizaciji Europske komisije i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Cilj radionice bio je prezentiranje informatičkog rješenja za registar ugovora u Republici Hrvatskoj i njegovih funkcionalnosti, integracija sa drugim bazama podataka u javnoj nabavi te sustavom javne nabave u cjelini te razmjena iskustava u razvoju takvih sustava u drugim zemljama EU te zemljama kandidatima. U radu radionice sudjelovali su stručnjaci iz Slovenije, Portugala i Italije, a zamjenica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu je u okviru panela vezanog za Implementaciju registra ugovora prezentirala prednosti novog koncepta Registra ugovora i njegove učinke na sustav središnje javne nabave