Twinning Light projekt “Podrška daljnjem razvitku i jačanju sustava središnje javne nabave unutar Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu”

Naziv projekta:
“Podrška daljnjem razvoju i jačanju sustava središnje javne nabave u okviru Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu” (CRO CPP)
 
Partneri:
SAVEZNO MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ENERGETIKE (BMWI),
SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA
&
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU (CPO),
REREPUBLIKA HRVATSKASredišnji državni ured za središnju javnu nabavu (CPO) obavlja upravne i stručne poslove središnje javne nabave za središnja tijela državne uprave u 20 nabavnih kategorija, a u 5 kategorija i za ostale proračunske korisnike. Zahvaljujući provedbi objedinjene javne nabave od strane ureda, omogućene su značajne uštede kroz postizanje povoljnijih uvjeta, kao i kroz smanjenje administrativnih troškova.


 

  • Svrha projekta je unaprjeđenje upravljanja nabavnim kategorijama tijekom cjeloživotnog ciklusa postupka javne nabave, kao i razvoj komunikacijske strategije i akcijskog plana povezanog sa svim dionicima i zainteresiranim stranama u kontekstu središnje nabave.


Pored poboljšanja u području upravljanja nabavnim kategorija, kao i u području komunikacije s dionicima javne nabave, utjecaj rezultata projekta također će se proširiti i izvan ureda, s obzirom da će promjene u organizacijskim i komunikacijskim procedurama pozitivno djelovati i na praksu drugih dionika javne nabave u Hrvatskoj.
 
To se posebice odnosi na priručnike izrađene u svrhu poboljšanja procesa upravljanja nabavnim kategorijama, s posebnim osvrtom na kriterije ekonomski najpovoljnije ponude (ENP), procjenu troškova životnog vijeka pri nabavi roba i usluga (LCC), kao i uključivanje kriterija „zelene“ nabave. Priručnici su prvenstveno namijenjeni djelatnicima ureda, ali neizravno će poslužiti i drugim naručiteljima koji uobičajeno koriste predloške i ostalu dokumentaciju koju je ured izradio. Djelatnici ureda, u svrhu jačanja profesionalizacije javne nabave, također planiraju i dalje raditi na prijenosu stečenog znanja drugim interesnim skupinama.
 

  • Opći cilj projekta se ogleda u povećanju učinkovitosti sustava središnje javne nabave u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa zahtjevima EU te su u tom smislu u okviru projekta sadržane 3 ključne komponente:

1 – Razvoj preporuka, priručnika i metodologije upravljanja kategorijama s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti postupaka središnje nabave i učinkovitosti Središnjeg državnog ureda.

Najbolja praksa Njemačke, Poljske i Austrije, putem opsežnog izvješća, popraćena je I razmjenom iskustva između projektnih partnera. Uz to, praktični aspekti primjene javnonabavih procedura  u središnjim tijelima obuhvaćaju područja poput e-kataloga, e-dućana, okvirnih sporazuma, itd.
 
Temeljem analize različitih faza procesa nabave u Hrvatskoj, projektni stručnjaci iz više zemalja članica pripremili su dva priručnika. Jedan se odnosi na unaprjeđenje upravljanja nabavnim kategorijama, uključujući ENP kriterije, LCC evaluaciju kod nabave roba i usluga, kao i „zelenu“ nabavu. Drugi priručnik se odnosi na pregled studija slučajeva u pojedinim kategorijama.
 
Dodatno, projektni stručnjaci su, temeljem razgovora s djelatnicima ureda, razvili i niz preporuka za poboljšanje učinkovitosti procedura središnje javne nabave kao i povećanje učinkovitosti ureda pomoću metodologija za mjerenje učinaka.
 
2 – Povećanje profesionalizacije djelatnika ureda putem radionica i studijskog putovanja

U ožujku i travnju 2017. održane su dvije 4-dnevne radionice na kojima su sudjelovali i predstavnici izvan ureda, s posebnim osvrtom na ključne elemente središnje javne nabave.
 
U svrhu razmjene iskustva i know-how-a, provedeno je i 4-dnevno studijsko putovanje u Austriju i Njemačku. Djelatnici ureda su tako imali priliku posjetiti tijelo središnje javne nabave u Austriji (BBG), kao i središnje nabave pri Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu ekonomije i energetike u Njemačkoj.
 
3 - Razvoj moderne, učinkovite i fleksibilne Komunikacijske strategije Središnjeg državnog ureda

Profesionalna Komunikacijska strategija, razvijena u suradnji projektnih stručnjaka i djelatnika ureda, poslužit će kao temelj buduće komunikacije i pojačane suradnje sa i među dionicima javne nabave. Srce komunikacijske strategije  predstavlja Akcijski plan s aktivnostima poput pripreme, provedbe i analize anketa o zadovoljstvu, kampanja podizanja svijesti, konferencija, biltena, itd.
 
Kao jedna od projektnih aktivnosti organizirana je i jednodnevna konferencija za predstavnike ključnih korisnika ureda, s ciljem prezentiranja ključnih informacija o središnjim postupcima nabave, kao i predstavljanja komunikacijske strategije ureda.
 
Također, u uskoj suradnji s djelatnicima ureda, projektni stručnjaci su pripremili I niz smjernica za komunikaciju s medijima, ključnim korisnicima, gospodarskim subjektima i nevladinim organizacijama.Svečanost otvorenja projekta, kao i završna svečanost, organizirane su u Kući Europe, u Zagrebu, uz sudjelovanje voditelja projekta i predstavnika institucija oba projektna partnera, kao i predstavnicom Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Hrvatskoj, uz ostale drage goste.