Sektor za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima

  • Načelnica sektora Danijela Pažur Ivančić

tel: 01/ 4599 833
fax: 01/ 4599 844
e-pošta: danijela.pazur-ivancic@nabava.gov.hr

 

Služba za pravne poslove


Služba za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima