Sektor za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima

  • Načelnica sektora Danijela Pažur Ivančić

tel: 01/ 4599 833
fax: 01/ 4599 844
e-pošta: danijela.pazurivancic@sredisnjanabava.hr

 

Služba za pravne poslove

 

Služba za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima

 
  • Voditeljica službe Nikolina Žužić

tel: 01/ 4599 838
fax: 01/ 4599 844
e-pošta: nikolina.zuzic@sredisnjanabava.hr