Sektor za pripremu postupaka i upravljanje nabavnim kategorijama

  • Načelnica sektora Valentina Turkalj

tel: 01/ 4599 882
fax: 01/ 4599 844
e-pošta: valentina.turkalj@nabava.gov.hr

 

Služba za informacijske tehnologije

  • ​Voditeljica službe Ankica Jagnjić

tel: 01/4599 
fax: 01/4599 844
e-pošta: ankica.jagnjic@nabava.gov.hr

Služba za planiranje i upravljanje nabavnim kategorijama