Korisnici središnje javne nabave

Središnji državni ured provodi postupke javne nabave za korisnike određene člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 97/2020, u daljnjem tekstu: Uredba), a sukladno stavku 3. navedenog članka Vlada Republike Hrvatske može Središnji državni ured ovlastiti i za provođenje pojedinog postupka javne nabave i za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. Uredbe.