Plan objave postupaka središnje javne nabave

Plan središnje nabave za 2024. godinu
Ev.br. Predmet javne nabve Vrsta ugovora CPV Početak postupka Planirano trajanje OS (mj.) Korisnici OS
1/2024 Toniri i tinte robe 30125100 1. kvartal 24 Obveznici
2/2024 Opskrba električnom energijom robe 09310000 1. kvartal 24 Obveznici i cca. 530 javnih naručitelja
3/2024 Gorivo robe 09100000 1. kvartal 12 Obveznici i cca. 530 javnih naručitelja
4/2024 Usluge komibiniranog kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nezgode usluge 66512100 2. kvartal 24 1 obveznik
5/2024 Računala i računalna oprema robe 30200000 2. kvartal 12 Obveznici i 14 zdravstvenih ustanova
6/2024 Opskrba prirodnim plinom  robe 09123000 2. kvartal 12 Obveznici i cca. 530 javnih naručitelja
7/2024 Usluga ispisa: najam uređaja i programa za upravljanje ispisom robe 30232100 2. kvartal 60 3 obveznika
8/2024 Uredski materijal robe 30199000 2. kvartal 24 Obveznici
9/2024 Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema z akorištenje tih usluga usluge 64200000 3. kvartal 24 Obveznici i cca. 530 javnih naručitelja
10/2024 Potrošni materijal robe 33760000 3. kvartal 24 Obveznici

Detaljan plan središnje nabave objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (poveznica na EOJN RH)