Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Usluge cišcenja prostorija

Evidencijski broj: 3/2019
Predmet: Usluge cišcenja prostorija
Rok za dostavu ponuda: 02.04.2019 11:00
07.02.2019 Dokumentacija o nabavi
07.02.2019 Obavijest o nadmetanju
19.02.2019 I. Izmjena Dokumentacije o nabavi
25.02.2019 I. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
05.03.2019 Informacija o izjavljenoj žalbi
13.03.2019 II. Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
18.03.2019 Informacija o izjavljenoj žalbi
20.03.2019 III. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
25.03.2019 IV. Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
29.03.2019 V. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
29.03.2019 Obavijest o roku za dostavu ponuda
02.04.2019 Zapisnik o otvaranju ponuda
18.04.2019 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluke o poništenju