Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Usluga ispisa: najam uredaja i programa za upravljanje ispisom

Evidencijski broj: 12/2020
Predmet: Usluga ispisa: najam uredaja i programa za upravljanje ispisom
Rok za dostavu ponuda: 11.12.2020 10:30
02.11.2020 Dokumentacija za nadmetanje
02.11.2020 Obavijest o nadmetanju
04.12.2020 I. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
04.12.2020 II. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
04.12.2020 III. objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
08.01.2021 Zapisnik o otvaranju ponuda
27.01.2021 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.01.2021 Odluka o odabiru / poništenju