Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Elektronicke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži – zdravstvene ustanove

Evidencijski broj: 5/2023
Predmet: Elektronicke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži – zdravstvene ustanove
Rok za dostavu ponuda: 06.11.2023 10:00
09.10.2023 Obavijest o nadmetanju
09.10.2023 Dokumentacija o nabavi
09.10.2023 I. Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
26.10.2023 II. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
06.11.2023 Zapisnik o otvaranju ponuda
08.12.2023 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
08.12.2023 Odluka o odabiru / poništenju