Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži - izvješće u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge fiksne telefonije.jpg

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, vezano za pripremu provedbe postupka javne nabave za nabavnu kategoriju "Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži" objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, vezano za pripremu provedbe postupka javne nabave za nabavnu kategoriju "Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži" objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi koja je bila objavljena na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 04. svibnja 2017. godine.

Izvješće je dostupno ovdje

Pisane vijesti