Konferencija o inovativnoj nabavi u Tallinnu

Slika /slike/Tallinn.png
Savjetnica Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu sudjelovala je na Konferenciji o inovativnoj nabavi u Tallinnu, Estonija.
 
Konferencija je bila treći ključni događaj u organizaciju eafip-a (European Assistance For Innovation Procurement).
 
Program konferencije je obuhvaćao:
Iskustva u inovativnoj nabavi u Europi
Okvir politika i podrške za inovativnu nabavu u zemljama članicama EU
Ekonomski utjecaj inovativne nabave
Programi HORIZON 2020 koji podupiru inovativnu nabavu
Procura+ ceremonija dodjele nagrada za održivu i inovativnu nabavu u 2017. godini
 
Ciljevi konferencije su bili jačanje kapaciteta, dijeljenje iskustva i umrežavanje vezano za najvažnije inicijative ICT inovativne nabave u Europi i izgradnja mreže dionika kako bi se raspravile nove ideje, inicijative i pronašle mogućnosti za daljnji razvoj.

Događaj je organiziran u suradnji Ministarstva ekonomskih poslova i komunikacija Estonije i Glavne uprave za komunikacijsku mrežu, sadržaj i tehnologiju Europske komisije. Konferencija je podržana od strane Fonda Europske unije za regionalni razvoj. Nagrada Procura+ je podržana od strane EU Horizont 2020 programa i koordinirana od strane ICLEI.
 

Pisane vijesti