Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Opskrba električnom energijom.jpg

Postupak javne nabave opskrbe električnom energijom započeo je slanjem obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije (2) godine. Temeljem okvirnog sporazuma korisnici će sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi, sukladno iskazanim potrebama.

Predmet nabave je nabava opskrbe električnom energijom sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi te se provodi za dvije grupe predmeta nabave, Grupa 1. – Obvezni i Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH, s ukupno procijenjenom vrijednosti nabave od 198.300.000,00 kuna za dvogodišnje razdoblje.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2017/S 0F2-0022328) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Rok za dostavu ponuda je 01. prosinca 2017. godine do 10:00 sati.
 
 

Pisane vijesti