Usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja - Nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge osiguranja.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti ovdje.

Pisane vijesti