Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima - opskrba prirodnim plinom

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu priprema postupak javne nabave opskrbe prirodnim plinom te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije koje će se održati u četvrtak, 24. studenoga 2016. godine u 10:00 sati u prostorijama Središnjeg državnog ureda.

Temeljem članka 8. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 3/2015), članka 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16) i Odluke o nabavnim kategorijama (Narodne novine, broj 64/2016), Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, kao Naručitelj, priprema provedbu postupka javne nabave opskrbe prirodnim plinom za obveznike središnje javne nabave iz članka 12. stavka 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu i za ostale javne naručitelje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 23. lipnja 2016. godine.

Temeljem članka 17. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) Naručitelj poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije koje će se održati u četvrtak, 24. studenoga 2016. godine u 10:00 u prostorijama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Dežmana 6/II, s prethodnom najavom sudionika najkasnije do 23. studenoga 2016. godine na adresu e-pošte plin@sredisnjanabava.hr

U svrhu pripreme za savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj objavljuje dio Dokumentacije za nadmetanje koji se odnosi na način određivanja cijene ponude kao i prijedlog Troškovnika.
 
Izvadak iz Dokumentacije za nadmetanje

Prijedlog Troškovnika


Pisane vijesti