Upravljanje ispisom - pisane tehničke konzultacije

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavnu kategoriju „Upravljanje ispisom" te objavljuje nacrt Dokumentacije za nadmetanje. 

Temeljem članka 8. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 3/2015), članka 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16) i Odluke o nabavnim kategorijama (»Narodne novine«, broj 64/2016), Središnji državni ured za središnju javnu nabavu kao naručitelj (u daljnjem tekstu: naručitelj) priprema i provodi postupak javne nabave usluga upravljanja ispisom za obveznike središnje javne nabave (u daljnjem tekstu: korisnici) iz članka 12.  stavka 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Temeljem članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH) naručitelj ovime poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na pisane tehničke konzultacije.

Tehničke konzultacije se održavaju u svrhu pripreme novog postupka javne nabave usluga ispisa, s posebnim naglaskom na tehničke specifikacije uređaja i uvjete izvršenja usluga, kao i na druge elemente od značaja za kvalitetnu pripremu i provedbu ovog postupka nabave. Slijedom navedenog, ovom pozivu naručitelj prilaže nacrt dokumentacije za nadmetanje kao i prijedloge tehničke specifikacije i troškovnika traženih usluga, podijeljenih prema 5 grupa predmeta nabave.

Sve zainteresirane gospodarske subjekte molimo da svoje sudjelovanje na tehničkih konzultacijama ostvare putem pisanih komentara, savjeta i/ili prijedloga, u razdoblju od objave ovog poziva do utorka, 8. studenoga 2016. godine, na adresu e-pošte ispis@sredisnjanabava.hr ili putem telefaksa na broj: 01/4599-844, s naznakom „Tehničke konzultacije – usluge ispisa“ i navođenjem podataka o gospodarskom subjektu.

Nacrt Dokumentacije za nadmetanje

 

Pisane vijesti