Licence za korištenje sofverskih proizvoda i usluga

Aktualni okvirni sporazum - Microsoft licence:

Uputa korisnicima okvirnog sporazuma - Microsoft licence


 


Aktualni okvirni sporazumi - Oracle licence:


Uputa korisnicima okvirnih sporazuma - Oracle licence:


Dinamički sustav nabave 13/2020 - Tehnološko održavanje Oracle licenci: