Licence za korištenje sofverskih proizvoda i usluga