Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja

Dinamički sustav nabave:

  • Nabava i isporuka pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene čuvanja i zbrinjavanja, ev.br. 8/2022

    • ​Dinamički sustav nabave uspostavjen je 15. veljače 2023. godine

    • Cijelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem objave: 2022/S 0F2-0052450

 

Aktualni okvirni sporazumi za ljetnu izmjenu:


Uputa korisnicima okvirnih sporazuma za ljetnu izmjenu: