Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga