Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga

Aktualni okvirni sporazumi:


​Uputa korisnicima okvirnih sporazuma: