Motorna vozila

Temeljem točke 1., podtočke 4. Uredbe o nabavnim kategorijama (Narodne novine, broj 64/2016), u okviru nabavne kategorije motorna vozila, nabavljaju se osobni automobili, teretni automobili najveće dopuštene mase do 3.500 kg, autobusi i motocikli.