Korisnici središnje javne nabave

Središnji državni ured provodi postupke javne nabave za korisnike određene člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 59/2017, u daljnjem tekstu: Uredbe), a sukladno stavku 3. navedenog članka Vlada Republike Hrvatske može Središnji državni ured ovlastiti i za provođenje pojedinog postupka javne nabave i za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. Uredbe.