Popis korisnika okvirnih sporazuma

Korisnici okvirnih sporazuma za nabavu licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga su obveznici središnje javne nabave navedeni u članku 12. stvaku 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj, 59/2017) te tijela sukladno Zaključcima Vlade Republike Hrvatske.

Korisnici se razlikuju na razini pojedinog okvirnog sporazuma/dijela nabavne kategorije.

 

Dokumenti