Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Licence za Microsoftove softverske proizvode i usluge

Evidencijski broj: 1/2016
Predmet: Licence za Microsoftove softverske proizvode i usluge
Rok za dostavu ponuda: 10.10.2016 10:00
17.06.2016 Dokumentacija za nadmetanje
21.07.2016 Prvo objašnjenje i izmjena
21.07.2016 Dokumentacija za nadmetanje, procišceni tekst, ver 20.07.2016
21.07.2016 Troškovnici, ver 20.07.2016
16.09.2016 Drugo objašnjenje i izmjena i DZN_procišceni tekst, ver 16092016
19.09.2016 Objava ispravka dokumentacije za nadmetanje
23.09.2016 Trece objašnjenje i izmjena i DZN_procišceni tekst, ver 23092016
10.10.2016 Zapisnik o otvaranju ponuda
11.10.2016 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.10.2016 Odluka o odabiru / poništenju
17.11.2016 Okvirni sporazum
17.11.2016 Troškovnik Grupa 1
17.11.2016 Troškovnik Grupa 2
17.11.2016 Izvod iz cjenika preporucenih cijena