Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Javna nabava usluge ispisa

Evidencijski broj: 17/2019
Predmet: Javna nabava usluge ispisa
Rok za dostavu ponuda: 14.08.2019 10:30
12.07.2019 Dokumentacija o nabavi
12.07.2019 Obavijest o nadmetanju
22.07.2019 I. objašnjenje DON
22.07.2019 II. izmjena DON
22.07.2019 Procišceni tekst DON
29.07.2019 IV. Objašnjenje DON
29.07.2019 III. izmjena DON
01.08.2019 V. Objašnjenje DON
14.08.2019 Zapisnik o otvaranju ponuda
09.09.2019 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
09.09.2019 Odluka o odabiru / poništenju
02.10.2019 Okvirni sporazum grupa 2
10.10.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
10.10.2019 Okvirni sporazum