Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Licence za korištenje antivirusne, antispam i slicne programske opreme

Evidencijski broj: 1/2014
Predmet: Licence za korištenje antivirusne, antispam i slicne programske opreme
Rok za dostavu ponuda: 06.05.2014 10:00
14.02.2014 Poziv na nadmetanje
14.02.2014 Dokumentacija za nadmetanje
28.02.2014 Prva izmjena dokumentacije za nadmetanje
12.03.2014 Prvo objašnjenje i druga izmjena dokumentacije za nadmetanje
12.03.2014 Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku
04.04.2014 Drugo objašenjenje i treca izmjena dokumentacije za nadmetanje
07.04.2014 Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku
15.04.2014 Trece objašnjenje i cetvrta izmjena dokumentacije za nadmetanje
28.04.2014 Cetvrto objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
06.05.2014 Zapisnik o otvaranju ponuda
09.06.2014 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.06.2014 Odluka o odabiru / poništenju
15.07.2014 Okvirni sporazum
28.07.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja