Plan objave postupaka javne nabave

Planirane objave postupaka javne nabave u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu u 2022. godini
Ev.br. Predmet nabave CPV Ugovor ili okvirni sporazm Početak postupka Planirano trajanje (OS) u god. Broj korisnika OS
1. Licence za korištenje Microsoft softerskih proizvoda i usluga 48000000 okvirni sporazum I kvartal 3 godine 30 obveznika + 29 javnih naručitelja
2. Opskrba električnom energijom 09310000 okvirni sporazum I kvartal 1 godina 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
3. Računala i računalna oprema 30200000 okvirni sporazum I kvartal 1 godina 30 obveznika
4. Kolektivno osiguranje osoba od posljedica nezgode 66512100 okvirni sporazum II kvartal 2 godine 1 obveznik
5. Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga 64200000 okvirni sporazum II kvartal 2 godine 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
6. Potrošni materijal 33760000 okvirni sporazum III kvartal 2 godine 30 obveznika
7. Gorivo 09100000 okvirni sporazum III kvartal 1 godine 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
8. Pneumatici za motorna vozila 34350000 okvirni sporazum IV kvartal 3 godine 30 obveznika