Plan objave postupaka javne nabave

Planirane objave postupaka javne nabave u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu u 2020. godini
Ev.br. Predmet nabave CPV Ugovor ili okvirni sporazm Početak postupka Planirano trajanje (OS) u god. Broj korisnika OS
1. Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga 64200000 okvirni sporazum III kvartal 2 godine 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
2. Tableti za Ministarstvo znanosti i obrazovanja 30213200 okvirni sporazum I kvartal 1 godina 1 obveznik
3. Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja 66514110 okvirni sporazum II kvartal 1 godina cca. 600 javnih naručitelja
4. Potrošni materijal 33760000 okvirni sporazum II kvartal 1 godina 30 obveznika
5. Prijenosna računala za Državni zavod za statistiku 30213100 okvirni sporazum II kvartal 1 godina 1 obveznik
6. Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži 64200000 okvirni sporazum III kvartal 3 godine 30 obveznika
7. Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja 34350000 okvirni sporazum III kvartal 2 godine 30 obveznika
8. Računala i računalna oprema 30200000 okvirni sporazum IV kvartal 1 godina 30 obveznika
9. Motorna vozila - kupovina 34100000-8 okvirni sporazum IV kvartal 1 godina 30 obveznika
10. Motorna vozila - operativni leasing 34100000-8 okvirni sporazum IV kvartal 4 godine 30 obveznika
11. Motorna vozila - financijski leasing 34100000-8 okvirni sporazum IV kvartal 4 godine 30 obveznika
12. Usluga najma uređaja i upravljanja ispisom   okvirni sporazum IV kvartal 5 godina 5 obveznika + 64 korisnika iz razdijela Ministarstva pravosuđa
13. Licence za Oracle softver i usluge   okvirni sporazum III kvartal 2 godine 30 obveznika