Plan objave postupaka javne nabave

Planirane objave postupaka javne nabave u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu u 2023. godini
Ev.br. Predmet nabave CPV Ugovor ili okvirni sporazm Početak postupka Planirano trajanje (OS) u god. Broj korisnika OS
1. Računala i računalna oprema 30200000 okvirni sporazum I kvartal 1 godina 30 obveznika i 14 zdravstvenih ustanova
2. Usluga čišćenja prostorija 90910000 okvirni sporazum II kvartal 3 godine 30 obveznika
3. Zaštitarske usluge 79700000 okvirni sporazum II kvartal 2 godine 30 obveznika
4. Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje 66514110 okvirni sporazum III kvartal 2 godine 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
5. Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga 64200000 okvirni sporazum III kvartal 1 godina 14 zdravstvenih ustanova
6. Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema  64200000 okvirni sporazum III kvartal 3 godine 30 obveznika + cca 400 javnih naručitelja
7. Uređaji za ispis 30232100 okvirni sporazum III kvartal 4 godine 30 obveznika
8. Potrošni materijal 33760000 okvirni sporazum IV kvartal 1 godina 30 obveznika
9 Poštanske usluge u domađem i međunarodnom prometu 64111000 okvirni sporazum IV kvartal 2 godine 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
10. Gorivo 09100000 okvirni sporazum I kvartal 1 godina 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
11. Gorivo 09100000 okvirni sporazum II kvartal 1 godina 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
12. Opskrba prirodnim plinom 09123000 okvirni sporazum II kvartal 1 godina 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja