Plan objave postupaka javne nabave

Planirane objave postupaka javne nabave u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu u 2021. godini
Ev.br. Predmet nabave CPV Ugovor ili okvirni sporazm Početak postupka Planirano trajanje (OS) u god. Broj korisnika OS
1. Opskrba pririodnim plinom 09123000 okvirni sporazum I kvartal 3 godine 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
2. Usluge čišćenja prostorija 90910000 okvirni sporazum II kvartal 2 godine 30 obveznika
3. Potrošni materijal 33760000 okvirni sporazum II kvartal 2 godine 30 obveznika
4. Zaštitarske usluge 79700000 okvirni sporazum II kvartal 2 godine 30 obveznika
5. Računala i računalna oprema 30200000 okvirni sporazum II kvartal 1 godina 30 obveznika
6. Toneri i tinte 30192110 okvirni sporazum II kvartal 2 godine 30 obveznika
7. Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje 66514110 okvirni sporazum III kvartal 2 godine 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
8. Gorivo 09100000 okvirni sporazum III kvartal 3 godine 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
9. Opskrba električnom energijom 09310000 okvirni sporazum III kvartal 2 godine 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
10. Poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu 6411000 okvirni sporazum III kvartal 2 godine 30 obveznika + cca 600 javnih naručitelja
11. Uredski materijal 30192000 okvirni sporazum IV kvartal 2 godine 30 obveznika
12. Usluga ispisa 72514000 okvirni sporazum IV kvartal 5 godina 25 obveznika
13. Oracle licence 48000000 okvirni sporazum II kvartal 4 godine 30 bveznika + 4 javna naručitelja