Popis korisnika okvirnih sporazuma

Korisnici okvirnih sporazuma za nabavu elektroničkih komunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži i oprema su obveznici središnje javne nabave navedeni u članku 12. stvaku 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj, 59/2017) te javni naručitelji prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od  23. travnja 2015. godine (Narodne novine, broj 62/16).

Korisnici se razlikuju na razini pojedinog okvirnog sporazuma.
 

Dokumenti