Smjernice za upravljanje voznim parkom

Smjernice za upravljanje voznim parkom predstavljaju upute i dobru praksu, odnosno podlogu odgovornim osobama na kojoj temelje svoje odlučivanje i način upravljanja voznim parkom, a donesene su temeljem točke VI. stavka 2. Odluke o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentqacije te načinu odobravanja službenih putovanja (Narodne novine, broj 37/16). Donosi ih ministar uprave u suradnji s ministrom financija i državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.