Česta pitanja

1. Budući da od 01. siječnja 2017. godine svi kupci dobivaju jedinstveni račun za električnu energiju i za mrežarinu, što upisujemo u Registar ugovora za nabavnu kategoriju opskrba električnom energijom?

Od 01. siječnja 2017. godine svi kupci na niskom naponu zaprimaju jedinstveni račun za električnu energiju i za mrežu te, u tom slučaju, za te korisnike odabrani opskrbljivač sklapa ugovor za mrežarinu s nadležnim Operatorom. U Registar ugovora se upisuje iznos koji korisnici plaćaju za opskrbu (na računu je ta stavka odvojena), obzirom da je predmet okvirnog sporazuma opskrba električnom energijom.

2. S obzirom da je od 01. siječnja 2017. godine na isporuku električne energije stopa poreza na dodanu vrijednost smanjena sa 25% na 13%, koliki je iznos PDV-a na isporuku električne energije iz obnovljivih izvora energije?

Sukladno odredbama članka 38. stavka 3. točke g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 do 115/16) i članka 47. stavka 2. točke g) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13 do 41/17), na isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13%, uključujući naknade vezane uz tu isporuku, neovisno o tome je li proizvedena iz OIE (obnovljivih izvora energije).