Česta pitanja

1. Molimo za informaciju u svezi doplatnih marki koje se povremeno naplaćuju uz uslugu otpreme poštanskih pošiljaka, odnosno moraju li se računi ispostavljeni za doplatne marke vezati uz račune ispostavljene za usluge po troškovniku koji je sastavni dio ugovora. Nadalje, ulaze li u izvršenje ugovora navedeni računi za doplatne marke?

Računi za doplatne marke ispostavljaju se s računima o izvršenim uslugama mjeseca u kojem je na snazi aktivnost Crvenog križa, odnosno ovisi o količini poštanskih pošiljaka mase do 2 kg. Sve se plaća preko ugovora temeljem okvirnog sporazuma jer su to povezane i uvjetovane usluge. Iako nije moguće točno odrediti količinu pošiljaka koje se šalju u navedenim razdobljima, potrebno je osigurati financijska sredstva za tu uslugu. U ugovor temeljem okvirnog sporazuma može se dodati odredba kojom će se navesti plaćanje doplatnih marki.

2. Jesu li doplatne marke obvezne?

U svrhu promocije svojih djelatnosti Hrvatski Crveni križ svake godine organizira izdavanje doplatnih maraka za "Tjedan Crvenog križa" 09. do 15.svibnja, "Tjedan borbe protiv tuberkuloze" 14. do 21. rujna i "Tjedan solidarnosti" 08. do 15. prosinca. Za vrijeme trajanja tih aktivnosti obvezno se naplaćuje  iznos u korist Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika, i to na sljedeći način:

  • na sve poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, osim novina i časopisa, iznos od 50% nominalne vrijednosti prve stope mase pisma prema cjeniku usluga javnog davatelja poštanskih usluga
  • na svaku prodanu putničku kartu u međumjesnom i međunarodnom zračnom, željezničkom, brodskom i autobusnom prometuuiznosu od 3% cijene karte
  • na svaku prodanu kartu za kulturne, zabavne i športske priredbe u iznosu od 3% cijene karte.

Članak 43. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine broj 144/12, 153/13 i 78/15) propisuje uvjete o izdavanju doplatnih maraka.