Kontakt

Za sve informacije vezano za predmetnu nabavnu kategoriju možete se obratiti na racunala@nabava.gov.hr