Popis korisnika okvirnih sporazuma

Korisnici okvirnih sporazuma za nabavu zrakoplovnih karata i hotelskog smještaja u službene svrhe su obveznici središnje javne nabave navedeni u članku 12. stvaku 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj, 59/2017).

Korisnici se razlikuju na razini pojedinog okvirnog sporazuma.

Dokumenti