Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Nabava ispisnih uredaja, tonera i potrošnog materijala

Evidencijski broj: 7/2023
Predmet: Nabava ispisnih uredaja, tonera i potrošnog materijala
Rok za dostavu ponuda: 31.01.2024 10:00
02.01.2024 Dokumentacija o nabavi
11.01.2024 I. izmjena i objašnjenje Dokumentacije o nabavi
24.01.2024 II. izmjena i objašnjenje Dokumentacije o nabavi
24.01.2024 III. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
24.01.2024 IV. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
01.02.2024 Zapisnik o otvaranju ponuda
04.03.2024 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
04.03.2024 Odluka o odabiru / poništenju