Popis korisnika okvirnih sporazuma

Korisnici okvirnih sporazuma za nabavu elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga su obveznici središnje javne nabave navedeni u članku 12. stavku 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 97/2020) te javni naručitelji prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od  14. lipnja 2017. godine (Narodne novine, broj 59/17).