Česta pitanja

1. Može li se podatkovni promet ugovoriti putem novih Okvirnih sporazuma za mobilnu telefoniju?

Podatkovni promet je moguće ugovoriti temeljem novih Okvirnih sporazuma za mobilnu telefoniju i to u istom pojedinačnom ugovoru sa tarifama, a  budući je podatkovni promet uključen u predmet nabave.  Ujedno ukazujemo da  je  sve što možete  ugovoriti temeljem našeg Okvirnog sporazuma  detaljno specificirano u troškovnicima koji su prilog Okvirnom sporazumu, pa tako i podatkovni promet.

2. Ugovaraju li se mobiteli zajedno sa tarifama kao u prethodnom Okvirnom sporazumu?

Nabava mobilnih uređaja ne veže uz tarife odnosno  nabava uređaja nije vezana uz pretplatničke tarife za govornu uslugu. Dakle, uređaji navedeni u Troškovnicima mogu se nabavljati neovisno o ugovaranju tarifa za govorne usluge.

3. Da li se novi ugovor s odabranim ponuditeljem po novom okvirnom sporazumu sklapa po isteku postojećeg ugovora?

Članak 3. okvirnih sporazuma propisuje postupak sklapanja pojedinačnih ugovora temeljem okvirnog sporazuma, a gdje se između ostalog navodi i mogućnost da korisnici sukcesivno sklapaju svoje pojedinačne ugovore, a radi poštivanja ranije preuzetih ugovornih obveza. Naravno, ukoliko korisnici ocijene da im je to financijski povoljnije mogu i ranije raskinuti svoje postojeće ugovorne obveze, ali budući da to u većini slučajeva podrazumijeva plaćanje određenih penala radi ranijeg raskida, na korisnicima je odluka vezano za raniji raskid ugovornih obveza.

4. Kako se može aktivirati usluga dodatnog paketa na pojedinom broju korisnika odnosno aktivirati opciju 1Gb?

Navedena usluga se može aktivirati na niže opisani način putem SMS –a (sustavna aktivacija opcija putem SMS-a):

  1. Korisnik upućuje poruku sadržaja A na 13636

  2. Sustav šalje povratnu informaciju o raspoloživim opcijama za njegov tarifni model I broj pod kojim su opcije zavedene

  3. Korisnik odabire broj opcije i šalje povratnu informaciju na broj 13636

  4. Sustav mu ponovno vraća potvrdu da je opcija aktivirana

 
Napominjemo kako se SMS poruke (zahtjevi/odgovori) poslane na 13636 ne naplaćuju krajnjim korisnicima.