Česta pitanja

1. Gdje se može pronaći cjenik goriva?

Cjenik goriva za korisnike okvirnog sporazuma Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavljuje na internetskim stranicama, na tjednoj osnovi, pod kategorijom Okvirni sporazumi/Gorivo/Cjenik_za_korisnike.

2. Gdje je moguće pronaći popis benzinskih postaja na kojima je korisnicima omogućeno korištenje goriva sukladno sklopljenom okvirnom sporazumu?

Popis benzinskih postaja nalazi se kao prilog okvirnom sporazumu 8/2016-I te na ovdje.

Na popisu benzinskih postaja koje u nazivu tablice imaju oznaku grupe predmeta nabave, grupa 2. i grupa 3. (područja velikih gradova), ponuditelj mora omogućiti opskrbu gorivom na svim benzinskim postajama s popisa. Ukoliko gorivo bez aditiva nije dostupno, može se koristiti gorivo s aditivima po cijenama utvrđenim okvirnim sporazumom. S obzirom na povoljnije cijene od cijena iz grupe 4., preporuka je koristiti područje ovih grupa za opskrbu gorivom.

Na popisu benzinskih postaja za grupu 4. (ostatak RH) korisnici mogu koristiti opskrbu gorivom bez aditiva na svim benzinskim postajama odabranog ponuditelja u cijeloj RH. Međutim, dokumentacijom je predviđeno kako odabrani ponuditelj mora osigurati opskrbu gorivom na najmanje jednoj benzinskoj postaji u mjestima koja su navedena. Ukoliko nema dostupnog goriva bez aditiva, isporučuje se gorivo s aditivima po cijenama iz okvirnog sporazuma.

Dodatno, područje autocesta po cijeloj RH je pokriveno, te je omogućena opskrba gorivom bez aditiva, odnosno ukoliko na pojedinoj benzinskoj postaji istog nema goriva s aditivima.

3. Dobili smo obavijest o zaključenju okvirnog sporazuma za nabavnu kategoriju gorivo u kojemu smo navedeni kao korisnik središnje javne nabave. Međutim, u popisu lokacija za dostavu goriva ne nalazimo lokaciju naše ustrojstvene jedinice. Predstavlja li to problem za naručivanje u narednom razdoblju?

Popis lokacija za isporuku goriva koji se nalazi kao prilog okvirnim sporazumima podložan je promjenama tijekom važenja istih te su korisnici obvezni u pojedinačnom ugovoru odnosno narudžbenici navesti točne lokacije isporuke goriva.

4. Kod dostave goriva na lokacije, smatrate li da je bolje zaključiti ugovore temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma ili izdavati narudžbenice po okvirnom sporazumu, neovisno o iznosima pojedinačnih narudžbi?

Temeljem sklopljenih okvirnih sporazuma od strane Središnjeg državnog ureda korisnici središnje javne nabave imaju mogućnost izdavanja narudžbenica ili sklapanja ugovora, te je navedeno isključivo odluka korisnika. Ukoliko se korisnik odluči na izdavanje narudžbenica iste je, kao i ugovore, potrebno dostaviti Središnjem državnom uredu, te putem on-line aplikacije „Registar okvirnih sporazuma i ugovora“ pratiti izvršenje istih.