Cijene za korisnike

Sukladno okvirnim sporazumima za nabavu goriva Središnji državni ured za središnju javnu nabavu će svakih sedam dana objavljivati cjene goriva koje se primjenjuju za korisnike okvirnih sporazuma u narednom razdoblju od sedam dana.
 
(ažurirano dana 27. srpnja 2021. godine)