Cijene za korisnike

Sukladno okvirnim sporazumima za nabavu goriva Središnji državni ured za središnju javnu nabavu će svakih sedam dana objavljivati cjene goriva koje se primjenjuju za korisnike okvirnih sporazuma u narednom razdoblju od sedam dana.


(ažurirano dana 16. srpnja 2024. godine)