Česta pitanja

1. Kako postupiti u slučaju kada su trenutno na snazi ugovori s drugim opskrbljivačem te je li potrebno raskidati postojeće ugovore?

Upućujemo da se ne raskidaju postojeći ugovori o opskrbi prirodnim plinom sa postojećim opskrbljivačem, s obzirom da u većini ugovora stoji kako će u slučaju prijevremenog raskida ugovora od strane korisnika sam korisnik snositi sve troškove ukupno ugovorenih, a nepreuzetih količina plina. Korisnici pristupaju sklapanju ugovora temeljem okvirnih sporazuma istekom postojećih ugovornih obveza s dosadašnjim opskrbljivačima.

2. Molimo uputu o postupanju i načinu reguliranja ugovornih obveza, a vezano za isporuku plina u slučaju da ne uspijemo dogovoriti proceduru promjene opskrbljivača.

Ukoliko korisnici imaju problema prilikom sklapanja ugovora i promjene opskrbljivača potrebno je obratiti se Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA) koja vrši nadzor nad postupkom promjene opskrbljivača prirodnim plinom.

3. Postoji li mogućnost sklapanja ugovora za opskrbu plinom na novoizgrađenom objektu?

Mjesta isporuke plina podložna su promjenama tijekom važenja okvirnog sporazuma zbog preseljenja na nove lokacije, otvaranja ili zatvaranja ureda ili ispostava i sl. Točan broj mjesta, kao i točne lokacije isporuke plina, utvrđuju se prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

4. Na obračunskom mjernom mjestu došlo je do promjene tarifnog modela na način da isti nije predviđen troškovnikom za navedenu grupu predmeta nabave. Na koji način će se obračunavati cijena?

Ukoliko za pojedino obračunsko mjerno mjesto dođe do promjene tarifnog modela u model koji nije iskazan u Troškovniku za tu grupu predmeta nabave i distribucijsko područje kojem obračunsko mjerno mjesto pripada, odabrani ponuditelj dužan je prilikom obračuna cijene primjenjivati iznos premije opskrbljivača (P) koji je iskazan u Troškovniku za prvi niži tarifni model u distribucijskom području kojem pripada obračunsko mjerno mjesto. U slučaju da se prvi niži tarifni model ne nalazi u Troškovniku iznos premije opskrbljivača (P) ostaje nepromijenjen unatoč promjeni tarifnog modela.

5. Gdje se može pronaći cjenik prirodnog plina?

Cjenik opskrbe prirodnim plinom za korisnike okvirnog sporazuma Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavljuje na ovim internetskim stranicama, na mjesečnoj osnovi, pod kategorijom Okvirni sporazumi/Opskrba prirodnim plinom/Cjenik za korisnike.